• donation 2

  • donation 2

ด้านการวิจัยและฟื้นฟูป่า

ด้านการวิจัยและฟื้นฟูป่า

ป่าไม้เปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศ เพราะป่าไม้คือผู้ ผลิตอากาศบริสุทธิ์ คือแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ คือบ้านของสัตว์ป่า แต่ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ป่าของไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก
ด้านการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน

ด้านการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมคือ การมีส่วนรว่มของชุมชนในพนื้ ที่ ไมว่าจะเป็น บ้าน วัด หรือ โรงเรียน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่เข้าถึง ได้ง่าย สนุก ใกล้ชิดธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวและ เพื่อนฝูงได้ลงมือทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมร่วมกัน
ด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่

เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในอนาคต มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงยึดถือหลักการ “สร้างป่าสร้างคน” ในการดำเนินงานเสมอมา

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหนาวปีนี้มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทริป “คาราวานแรลลี่ ท่อง ...
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ & สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนเเละเข้าร่ว ...
หน้าหนาวปีนี้มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทริป " SOS เดินป่า ท้าลม ...
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

เลขที่ 19 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0839146950, 0839146951, 0632320666

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลิขสิทธิ์ © 2567 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์