The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” Development Camp

Images Show
The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 1   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 2   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 3   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 4   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 5   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 6   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 7   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 8   The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” D ... Image 9

โครงการกล่องเขียวขจี เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนของตนเอง โดยจุดประกายความคิดเยาวชนด้วยการเข้าค่าย ณ แปลงปลูกป่าภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นจึงกลับมาออกแบบและลงมือทำโครงการที่โรงเรียนของตนเอง ในแต่ละปี มูลนิธิฯ มีการตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลให้โครงการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนกล่องเขียวขจีกว่า 100 โรงเรียน และผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมาสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

พื้นที่โครงการ

 1. แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2550-2553

หน่วยงานร่วมจัด

กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

 1. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 2. บริษัท โชติชลิต จำกัด
 3. มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 4. ธนาคารกสิกรไทย

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   รวมจำนวน 100 โรงเรียน นักเรียนและครูกว่า 1,000 คน

 1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 2. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 3. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 4. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
 5. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
 6. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
 7. โรงเรียนสตรีนนทบุรี บางใหญ่
 8. โรงเรียนปากเกร็ด
 9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 11. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
 12. โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
 13. โรงเรียนมัธยมหนองจอก
 14. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 15. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 16. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 17. โรงเรียนนนทรีวิทยา
 18. โรงเรียนวิชูทิศ
 19. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
 20. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
 21. โรงเรียนวัดกำแพง
 22. โรงเรียนวัดพลมานีย์
 23. โรงเรียนวัดลาดกระบัง
 24. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
 25. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 26. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
 27. โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)
 28. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
 29. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
 30. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
 31. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ
 32. โรงเรียนราษฎร์นิยม
 33. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
 34. โรงเรียนบางบัวทอง
 35. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 36. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 37. โรงเรียนวัดเทพลีลา
 38. โรงเรียนบางกะปิ
 39. โรงเรียนหอวัง
 40. โรงเรียนสารวิทยา
 41. โรงเรียนโยธินบูรณะ
 42. โรงเรียนวัดปากบ่อ
 43. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 44. โรงเรียนสิริรัตนาธร
 45. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
 46. โรงเรียนราชดำริ
 47. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 48. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
 49. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
 50. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 51. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 52. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 53. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา
 54. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 55. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 56. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
 57. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
 58. โรงเรียนลานสักวิทยา
 59. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 60. โรงเรียนกาญจนาภิเษก
 61. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 62. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 63. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
 64. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
 65. โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 66. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 67. โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
 68. โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
 69. โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
 70. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
 71. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 72. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 73. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
 74. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 75. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 76. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 77. โรงเรียนดอยหลวงวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 78. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
 79. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 80. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 81. โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 82. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 83. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 84. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 85. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 86. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 87. โรงเรียนนาเยียศึกษา รังมังคลาภิเษก
 88. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 89. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 90. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
 91. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
 92. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 93. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 94. โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 95. โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
 96. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 97. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 98. โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 99. โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 100. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก
 • Hits: 7124

Rajapruek Institute Foundation

19 Soi Krungthep Kreetha 8 Intersection 16,
Hua Mark, Bang Kapi,
Bangkok 10240, Thailand

Tel: 0839146950, 0839146951, 0632320666
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์