The Young Environmentalists Workshop

Images Show
The Young Environmentalists Workshop Image 1   The Young Environmentalists Workshop Image 2   The Young Environmentalists Workshop Image 3   The Young Environmentalists Workshop Image 4   The Young Environmentalists Workshop Image 5   The Young Environmentalists Workshop Image 6   The Young Environmentalists Workshop Image 7   The Young Environmentalists Workshop Image 8   The Young Environmentalists Workshop Image 9   The Young Environmentalists Workshop Image 10

โครงการเวิร์คชอปเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล” ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโดยรอบพื้นที่อุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในโครงการนี้ เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลปะการแสดง เกม การละเล่น กิจกรรมเดินป่า ดูนก และได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามใกล้ๆ บ้านของตัวเอง ทำให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ๆ ต่อธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเป็นเรื่องสนุก และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาโดยตรง

พื้นที่โครงการ

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
 3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 4. เทสโก้ โลตัส กรีนสโตร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2552

หน่วยงานร่วมจัด

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มละครคนหน้าดำ, กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (บ้านนกฮูก)

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  รวมจำนวน 29 โรงเรียน ครูและนักเรียนกว่า 400 คน

 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 2. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 3. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 4. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา
 5. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 6. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 7. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
 8. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
 9. โรงเรียนลานสักวิทยา
 10. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 11. โรงเรียนกาญจนาภิเษก
 12. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 13. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
 15. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
 16. โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 17. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 18. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
 19. โรงเรียนวิสุทธรังษี
 20. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 21. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 22. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
 23. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
 24. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 25. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 26. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
 27. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
 28. โรงเรียนเมืองนครนายก
 29. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
 • Hits: 7719

Rajapruek Institute Foundation

19 Soi Krungthep Kreetha 8 Intersection 16,
Hua Mark, Bang Kapi,
Bangkok 10240, Thailand

Tel: 0839146950, 0839146951, 0632320666
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์