The Youth Leaders for a Green Future Development Camp

Images Show
The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 1   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 2   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 3   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 4   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 5   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 6   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 7   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 8   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 9   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 10   The Youth Leaders for a Green Future Development Camp Image 11

ค่ายเยาวชนฯ เป็นการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนป่าไม้แล้ว
ยังสอนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้อื่น  และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล โดยคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าอบรมครั้งละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมจำนวน 100 คน

ผู้เข้าค่ายทั้งนักเรียนและครูจะได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมป่าไม้ เพื่อนำไปขยายผลในโรงเรียนของตนเองต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2533-2548

กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสู่ความเขียวขจี

มีการจัดค่ายเยาวชนฯ รวม 34 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน และมีครูเข้าร่วมประมาณ  600 คน

ครั้งที่ วันที่ สถานที่
1 4-6 สิงหาคม 2533 วัดปากคลอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2 9-11 พฤศจิกายน 2533 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3 17-19 มีนาคม 2534 วัดปากคลอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
4 12-15 ธันวาคม 2534 เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
5 7-8 สิงหาคม 2535 กองบินทหารเรืออู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6 5-7 กุมภาพันธ์ 2536 ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 13-15 กรกฎาคม 2536 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
8 6-8 สิงหาคม 2536 กองร้อย ตชด.137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
9 14-19 ตุลาคม 2536 ศูนย์ฝึกภาคสนามบ้านนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
10 20-22 เมษายน 2537 สวนป่าสิริกิต์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11 12-15 ตุลาคม 2537 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
12 15-17 มีนาคม 2539 วธิดา วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13 4-7 ตุลาคม 2540 กองบิน 53 อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 12-15 มิถุนายน 2540 ศูนย์อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
15 20-23 ตุลาคม 2540 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16 13-15 ธันวาคม 2540 หน่วยจัดการต้นน้ำสะเนียน-สไล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
17 19-22 พฤศจิกายน 2541 วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
18 4-6 มิถุนายน 2542 วัดโป่งแรด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
19 18-20 มิถุนายน 2542 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20 9-11 กรกฎาคม 2542 บ้านทับซุง หมู่ 6 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
21 23-25 กรกฏาคม 2542 วัดบ้านลำดวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
22 20-22 สิงหาคม 2542 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
23 17-19 กันยายน 2542 โรงเรียนบ้านตาชี (วงกตบรรพต) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
24 15-17 ตุลาคม 2542 โรงเรียนบ้านแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงราย
25 12-14 พฤศจิกายน 2542 วัดบ้านท่าช้าง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
26 26-28 พฤศจิกายน 2542 สำนักสงฆ์โพธิ์ทองนิมิต กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 17-19 มีนาคม 2543 กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา

หน่วยบัญชาการทหารสูงสุด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

28 27-29 พฤศจิกายน 2543 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
29 7–9 กันยายน 2544 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
30 4-6 ตุลาคม 2545 วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
31 5-7 กันยายน 2546 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

32 17-19 กันยายน 2547 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
33 23-25 กันยายน 2548 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
34 8-10 กันยายน 2549 วัดสวาย ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 

  • Hits: 7011

Rajapruek Institute Foundation

19 Soi Krungthep Kreetha 8 Intersection 16,
Hua Mark, Bang Kapi,
Bangkok 10240, Thailand

Tel: 0839146950, 0839146951, 0632320666
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์